Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

Moje konto

STRONA GŁÓWNA / ZAPOMNIANE HASŁO


Moje konto

Zapomniane hasło? Proszę wprowadzić nazwę użytkownika lub adres e-mail. Wyślemy w wiadomości email, odnośnik potrzebny do utworzenia nowego hasła.

Kwota składki to 60 zł na rok kalendarzowy, dla nauczycieli emerytów oraz studentów mamy obniżoną składkę do 40 zł.
Poniżej wybierz odpowiedni przycisk - a następnie przeprowadzimy cię przez proces transakcji.  


Brak wpłaty członkowskiej za lata 2023 i 2024

możesz opłacić zbiorczo 2 lata
Składka członka stowarzyszenia za okres 2023, 2024 (2 lata)
( opłata roczna ważna w roku kalendarzowym )

120.00 Opłać teraz

Ulgowa składka dla emerytowanych nauczycieli i studentów za okres 2023, 2024 (2 lata)
( obniżona opłata członkowska dla uprawnionych osób )

80.00 Opłać teraz

Brak wpłaty członkowskiej za rok 2023

Składka członka stowarzyszenia na rok 2023
( opłata roczna ważna w roku kalendarzowym )

60.00 Opłać teraz

Ulgowa składka dla emerytowanych nauczycieli i studentów na rok 2023
( obniżona opłata członkowska dla uprawnionych osób )

40.00 Opłać teraz

Brak wpłaty członkowskiej za rok 2024

Składka członka stowarzyszenia na rok 2024
( opłata roczna ważna w roku kalendarzowym )

60.00 Opłać teraz

Ulgowa składka dla emerytowanych nauczycieli i studentów na rok 2024
( obniżona opłata członkowska dla uprawnionych osób )

40.00 Opłać terazMożesz również opłacić składkę członkowską przelewem tradycyjnym w banku lub na poczcie.

Dane do przelewu:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
ul. Gronostajowa 2, 30-387 KRAKÓW, POLSKA
Nr konta bankowego: 95 1140 2004 0000 3102 7935 5791 (mBank)

Twoje dane z deklaracji Członkowskiej

Jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub ich brak zapraszamy do edycji i aktualizacji pól formularza.Dane adresowe


Dane do opłat (faktura)
Adres miejsca pracy

Pozostałe informacje

Oświadczam, że znam cele i statut Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i chcę być jego członkiem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby PSNPP.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (zwane dalej PSNPP) informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych reprezentowane przez dr. Karola Dudka-Różyckiego – Przewodniczącego PSNPP oraz dr. Michała Płotka Skarbnika PSNPP. 2. PSNPP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój nr C0-02. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez: nr telefonu 12 686 25 87. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji dotyczących działalności PSNPP, informowania o zjazdach i wszelkich inicjatywach dla uczniów i nauczycieli. 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przystąpienia do PSNPP. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pok. C0-02 z dopiskiem „PSNPP”. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z li-sty członków PSNPP. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w deklaracji członkowskiej dla wszelkich działań prowadzonych przez, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.