n MATURALNE WARSZTATY WEEKENDOWE Z CHEMII – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

MATURALNE WARSZTATY WEEKENDOWE Z CHEMII

STRONA GŁÓWNA / ZAPISY / MATURALNE WARSZTATY WEEKENDOWE Z CHEMII

MATURALNE WARSZTATY WEEKENDOWE Z CHEMII


prowadzący wklejeni w stroje kosmonautów

Maturalne warsztaty weekendowe z chemii, czyli ostateczna powtórka całości materiału przed maturą, w tym roku z dodatkowym omówieniem treści spektroskopii odbędą się w formie zdalnej w dniach 19-21 kwietnia 2024 r.

  • zajęcia poprowadzą dr Karol Dudek-Różycki, dr Michał Płotek i dr Tomasz Wichur;
  • ponad 17. godzin lekcyjnych zajęć na żywo na platformie TEAMS;
  • zajęcia będą nagrywane, a nagrania zostaną przesłane uczestnikom – zatem nawet jeśli nie możecie wziąć udziału w zajęciach to będziecie mogli je odtworzyć w późniejszym terminie;
  • zajęcia będą miały formę wspólnego rozwiązywania zadań typu maturalnego – będą to zadania naszego autorstwa (jedynie w przypadku omówienia technik spektroskopowych pojawią się częściowo wybrane zadania opublikowane przez CKE); arkusze zadań zostaną przesłane na 48‑godzin przed zajęciami w postaci pliku pdf do wcześniejszego przeglądnięcia;
  • zajęcia są przeznaczone szczególnie dla maturzystów, ale również uczniów młodszych, a także nauczycieli, którzy pragną rozszerzać swój warsztat.

Program warsztatów:

Piątek 19.04.2024 r. 17:00 – 21:00
Obliczenia chemiczne, równowagi w roztworach wodnych, kinetyka i termochemia, statyka, elektrochemia.
Sobota 20.04.2024 r. 10:00 – 14:00
Atom, cząsteczka i wiązania chemiczne. Promieniotwórczość.
Systematyka związków nieorganicznych, metale, niemetale, właściwości pierwiastków bloków s, p i d, reakcje redoks.
Niedziela 21.04.2024 r. 10:00 – 15:00
Chemia organiczna od węglowodorów po wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.
Omówienie podstaw technik spektroskopowych w ujęciu Informatora Maturalnego oraz arkuszy pokazowych CKE.

Opłaty i rejestracja:

01.03. – 24.03. – 450 zł
25.03. – 07.04. – 500 zł
08.04. – 19.04. – 560 zł

Rejestracji można dokonać wypełniając poniższy formularz, który pojawi się po potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem na dole tej strony.

Uwaga! Nauczyciele, którzy chcą, aby szkoła opłaciła ich udział w kursie i potrzebują faktury do wykonania przedpłaty proszeni są o przesłanie prośby na maila michal.plotek@psnpp.org.pl . W treści maila powinny się znaleźć następujące informacje: imię, nazwisko i adres e-mail uczestnika, dane do pola NABYWCA na fakturze oraz dane do pola ODBIORCA na fakturze.


download regulamin Zapoznaj się z regulaminem wydarzenia
FORMULARZ ZAPISÓW


MATURALNE WARSZTATY WEEKENDOWE Z CHEMII

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (zwane dalej PSNPP) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych reprezentowane przez dr. Karola Dudka-Różyckiego – Przewodniczącego PSNPP oraz dr. Michała Płotka Skarbnika PSNPP.
2. PSNPP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój nr C0-02. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez: nr telefonu 12 686 25 87.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji dotyczących działalności PSNPP, informowania o zjazdach i wszelkich inicjatywach dla uczniów i nauczycieli.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przystąpienia do PSNPP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pok. C0-02 z dopiskiem „PSNPP”. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z listy członków PSNPP.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Aby przejść do zapisów potwierdź zapoznanie się z regulaminem
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem warsztatów i go akceptuję.

Opłata za warszataty: 560 zł

-