n Kurs Wakacyjny Chemii Organicznej 2024 – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

Kurs Wakacyjny Chemii Organicznej 2024

STRONA GŁÓWNA / ZAPISY / KURS WAKACYJNY CHEMII ORGANICZNEJ 2024

Kurs Wakacyjny Chemii Organicznej 2024


Zapraszamy gorąco na Kurs Wakacyjny Chemii Organicznej, który odbędzie się w dniach 24 czerwca – 11 lipca!

Celem naszego kursu jest zapoznanie Was od podstaw z zagadnieniami chemii organicznej na poziomie rozszerzonym z LO.

Nasz kurs obejmuje:

  • 12 spotkań online na żywo (po 120 minut każde); zajęcia będą nagrywane, więc możecie je później odtworzyć w dogodnym dla Was czasie

ORAZ

  • dostęp do platformy, na której do każdego omawianego tematu znajduje się film z wykładem.

Tegoroczna formuła kursu została pomyślana tak, abyście maksymalnie efektywnie opanowali wiedzę z chemii organicznej. Zapisując się na kurs, otrzymacie dodatkowo:

  • szczegółowy harmonogram nauki
  • konspekty zajęć w formie plików pdf

Przed każdymi zajęciami na żywo obejrzycie nagrany wykład do tematu, który będziemy omawiać. Na zajęciach na żywo będziemy z Wami rozwiązywali specjalnie dobrane zadania maturalne z arkuszy CKE, wyjaśniali poszczególne zagadnienia krok po kroku oraz odpowiadali na Wasze pytania.

Zajęcia poprowadzą dr Karol Dudek-Różycki, dr Michał Płotek i dr Tomasz Wichur.

Nasz kurs adresujemy do:

  • uczniów kończących klasę przedmaturalną,
  • uczniów młodszych chcących poznać chemię organiczną (kurs jest od podstaw),
  • nauczycieli chemii, pragnących rozszerzać swój warsztat dydaktyczny.

Szczegółowy harmonogram na każdy dzień znajdziesz TUTAJ

Opłaty

Rejestracja na kurs do 02.06.2024 – jednorazowa opłata 500 zł.
Rejestracja na kurs w okresie 03.06.2024 – 16.06.2024 – jednorazowa opłata 600 zł.
Rejestracja na kurs od 17.06.2024 – jednorazowa opłata 700 zł.

Uwaga! Nauczyciele, którzy chcą, aby szkoła opłaciła ich udział w kursie i potrzebują faktury do wykonania przedpłaty proszeni są o przesłanie prośby na maila michal.plotek@psnpp.org.pl . W treści maila powinny się znaleźć następujące informacje: imię, nazwisko i adres e-mail uczestnika, dane do pola NABYWCA na fakturze oraz dane do pola ODBIORCA na fakturze.

Aby przejść do zapisów zaznacz na dole strony pole potwierdzające zapoznanie się z regulaminem.


download regulamin Zapoznaj się z regulaminem wydarzenia
FORMULARZ ZAPISÓW


Kurs Wakacyjny Chemii Organicznej 2024

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (zwane dalej PSNPP) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych reprezentowane przez dr. Karola Dudka-Różyckiego – Przewodniczącego PSNPP oraz dr. Michała Płotka Skarbnika PSNPP.
2. PSNPP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój nr C0-02. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez: nr telefonu 12 686 25 87.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji dotyczących działalności PSNPP, informowania o zjazdach i wszelkich inicjatywach dla uczniów i nauczycieli.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przystąpienia do PSNPP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pok. C0-02 z dopiskiem „PSNPP”. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z listy członków PSNPP.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Aby przejść do zapisów potwierdź zapoznanie się z regulaminem
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem warsztatów i go akceptuję.

Opłata za warszataty: 500 zł

-