n Szkolenie online “Jak rozmawiać z uczniami (i nauczycielami) na temat współczesnego kryzysu środowiskowego?” – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

Szkolenie online “Jak rozmawiać z uczniami (i nauczycielami) na temat współczesnego kryzysu środowiskowego?”

STRONA GŁÓWNA / ZAPISY / SZKOLENIE ONLINE “JAK ROZMAWIAĆ Z UCZNIAMI (I NAUCZYCIELAMI) NA TEMAT WSPÓŁCZESNEGO KRYZYSU ŚRODOWISKOWEGO?”

Szkolenie online “Jak rozmawiać z uczniami (i nauczycielami) na temat współczesnego kryzysu środowiskowego?”


Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych zaprasza wszystkich nauczycieli na szkolenie online (platforma Teams)

Jak rozmawiać z uczniami (i nauczycielami) na temat współczesnego kryzysu środowiskowego?

Zdjęcie prelegenta Dawida Weisbrodta

Prelegent: Dawid Weisbrodt

Termin: 23 maja 2024 r. 17:00-20:00

Informacje o szkoleniu i prelegencie:

Żyjemy w czasach ogromnego przyspieszenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze. Zdaniem naukowców skala tych zmian uprawnia do wyznaczenia nowej epoki geologicznej – antropocenu. Okno czasowe pozwalające na powstrzymanie katastrofy klimatycznej powoli się zamyka, tymczasem w warunkach polskiej szkoły temat ten wydaje się być nadal marginalizowany. Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się, czy i jak możemy poprawić ten stan rzeczy.

Z wykształcenia jestem geografem fizycznym oraz doktorem nauk biologicznych w zakresie ekologii.  Od kilkunastu lat zajmuje się edukacją środowiskową. Moja praca doktorska dotyczyła badania zmian w ekosystemach północnej części Polski w ciągu ostatnich 14.000 lat. Bardzo się cieszę na spotkanie z Państwem.
Dawid Weisbrodt

Po spotkaniu będzie możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

Zapisy i opłaty:

– szkolenie jest darmowe dla członków PSNPP, którzy opłacili składkę członkowską za rok 2024 przed końcem marca 2024 roku;

– pozostałe osoby – 100 zł.

Rejestracji można dokonać wypełniając poniższy formularz, który pojawi się po potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem na dole tej strony.
Formularz wypełnia zarówno osoba dokonująca opłaty, jak również członek PSNPP zwolniony z opłaty. W przypadku członków PSNPP opłata zostanie wyzerowana po wcześniejszym zalogowaniu się na swoje konto członkowskie.

Uwaga! Nauczyciele, którzy chcą, aby szkoła opłaciła ich udział w kursie i potrzebują faktury do wykonania przedpłaty proszeni są o przesłanie prośby na maila michal.plotek@psnpp.org.pl . W treści maila powinny się znaleźć następujące informacje: imię, nazwisko i adres e-mail uczestnika, dane do pola NABYWCA na fakturze oraz dane do pola ODBIORCA na fakturze.

Aby przejść do zapisów zaznacz na dole strony pole potwierdzające zapoznanie się z regulaminem.


download regulamin Zapoznaj się z regulaminem wydarzenia
FORMULARZ ZAPISÓW


Szkolenie online “Jak rozmawiać z uczniami (i nauczycielami) na temat współczesnego kryzysu środowiskowego?”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (zwane dalej PSNPP) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych reprezentowane przez dr. Karola Dudka-Różyckiego – Przewodniczącego PSNPP oraz dr. Michała Płotka Skarbnika PSNPP.
2. PSNPP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój nr C0-02. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez: nr telefonu 12 686 25 87.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji dotyczących działalności PSNPP, informowania o zjazdach i wszelkich inicjatywach dla uczniów i nauczycieli.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przystąpienia do PSNPP.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pok. C0-02 z dopiskiem „PSNPP”. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z listy członków PSNPP.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Aby przejść do zapisów potwierdź zapoznanie się z regulaminem
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem warsztatów i go akceptuję.

Opłata za warszataty: 100 zł

-