Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

W sprawie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych

List do Ministra Edukacji i Nauki
STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH

W sprawie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych

W sprawie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych


Nasze stanowisko poparło także Polskie Towarzystwo Fizyczne:

Oficjalne stanowisko wyraził także Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk:

Oto stanowisko Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej:

Poparcie wyraził także Wydział Chemiczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej:

Nasze stanowisko popiera także Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika:

Otrzymaliśmy wsparcie naszego stanowiska z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego:

Poparcie dla naszej petycji wyraził także Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Znamy stanowisko Polskiego Towarzystwa Chemicznego:

 

Nasze stanowisko popiera Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk:

Nasze stanowisko popiera także Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego:

Swoją opinię wyraziła także Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych:

 

Oto stanowisko Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego:

Polskie Towarzystwo Botaniczne także popiera nasze stanowisko:

Sprawie egzaminów wyraził także poparcie Komitet Główny Olimpiady Fizycznej:

Do poparcia przyłączył się także Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Geofizyczne także okazało petycji swoje poparcie:

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne wyraziło poparcie dla argumentów przedstawionych w naszej petycji:

Poparcie dla naszej inicjatywy wyraził także Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

 

Poparcie naszego stanowiska wyraził także Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS:

Poniżej zamieszczamy stanowisko Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN:

Stanowisko Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN w sprawie egzaminu ósmoklasisty 1/3

Stanowisko Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN w sprawie egzaminu ósmoklasisty 2/3

Stanowisko Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN w sprawie egzaminu ósmoklasisty 3/3

O sprawie napisali także m.in.:

Ministerstwo Edukacji rezygnuje z czwartej części egzaminu ósmoklasisty. Eksperci: »To degradacja poziomu nauczania«

Nauczyciele piszą do ministra edukacji. Są zatrwożeni

“Zmiany w egzaminie ósmoklasisty. Uczeń nie wybierze dodatkowego przedmiotu? »To zły krok«”

“Egzamin ósmoklasisty – zmiany. Jednak nie będzie czwartego przedmiotu?”

“Resort edukacji zamierza wprowadzić ważną zmianę w egzaminie ósmoklasisty. Nauczyciele: »Decyzja budzi niepokój«”Pliki do ściągnięcia


« »