Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

Moje konto

STRONA GŁÓWNA / MOJE KONTO


Moje konto

Logowanie

Kwota składki to 60 zł na rok kalendarzowy, dla nauczycieli emerytów oraz studentów mamy obniżoną składkę do 40 zł.
Poniżej wybierz odpowiedni przycisk - a następnie przeprowadzimy cię przez proces transakcji.  


Brak wpłaty członkowskiej za lata 2023 i 2024

możesz opłacić zbiorczo 2 lata
Składka członka stowarzyszenia za okres 2023, 2024 (2 lata)
( opłata roczna ważna w roku kalendarzowym )

120.00 Opłać teraz

Ulgowa składka dla emerytowanych nauczycieli i studentów za okres 2023, 2024 (2 lata)
( obniżona opłata członkowska dla uprawnionych osób )

80.00 Opłać teraz

Brak wpłaty członkowskiej za rok 2023

Składka członka stowarzyszenia na rok 2023
( opłata roczna ważna w roku kalendarzowym )

60.00 Opłać teraz

Ulgowa składka dla emerytowanych nauczycieli i studentów na rok 2023
( obniżona opłata członkowska dla uprawnionych osób )

40.00 Opłać teraz

Brak wpłaty członkowskiej za rok 2024

Składka członka stowarzyszenia na rok 2024
( opłata roczna ważna w roku kalendarzowym )

60.00 Opłać teraz

Ulgowa składka dla emerytowanych nauczycieli i studentów na rok 2024
( obniżona opłata członkowska dla uprawnionych osób )

40.00 Opłać terazMożesz również opłacić składkę członkowską przelewem tradycyjnym w banku lub na poczcie.

Dane do przelewu:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
ul. Gronostajowa 2, 30-387 KRAKÓW, POLSKA
Nr konta bankowego: 95 1140 2004 0000 3102 7935 5791 (mBank)

Twoje dane z deklaracji Członkowskiej

Jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub ich brak zapraszamy do edycji i aktualizacji pól formularza.Dane adresowe


Dane do opłat (faktura)
Adres miejsca pracy

Pozostałe informacje

Oświadczam, że znam cele i statut Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i chcę być jego członkiem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby PSNPP.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne-go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Polskie Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (zwane dalej PSNPP) informuje, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych reprezentowane przez dr. Karola Dudka-Różyckiego – Przewodniczącego PSNPP oraz dr. Michała Płotka Skarbnika PSNPP. 2. PSNPP wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój nr C0-02. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez: nr telefonu 12 686 25 87. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji dotyczących działalności PSNPP, informowania o zjazdach i wszelkich inicjatywach dla uczniów i nauczycieli. 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem przystąpienia do PSNPP. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pok. C0-02 z dopiskiem „PSNPP”. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie usunięcie z li-sty członków PSNPP. 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w deklaracji członkowskiej dla wszelkich działań prowadzonych przez, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.