Zostań Członkiem

Zostań Członkiem!

Już dziś zostań naszym czlonkiem. W naszym gronie jest już ponad 500 osób: nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych. Wypełnij deklarację i dołącz do naszego grona.


Deklaracja członkowska

Biuletyn PSNPP

Zapoznaj się z naszym czasopismem
STRONA GŁÓWNA / BIULETYN PSNPP


Biuletyn PSNPP

Informacja  o czasopiśmie „Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych”

Polskie  Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych oprócz organizacji corocznych Ogólnopolskich Zjazdów, których tematyka wiąże się z aktualnymi potrzebami edukacyjno-szkoleniowymi nauczycieli, od samego początku swego istnienia  (1993 r.) wydaje także Biuletyn PSNPP, a od roku 2000 profesjonalne  czasopismo „Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych” (ISSN: 1509-6351). Do chwili obecnej wydaliśmy ponad siedemdziesiąt  numerów tego czasopisma.

Autorami  artykułów są aktywni  i innowacyjni  pracownicy naukowi, dydaktycy przedmiotowi, doradcy  metodyczni  oraz nauczyciele  z zakresu biologii, chemii, fizyki  i astronomii, przyrody, ekologii oraz geografii.

Tematyka  artykułów skupia się m.in. na promowaniu:

  • merytorycznych i dydaktycznych podstaw nauczania przedmiotów przyrodniczych z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy naukowej o współczesnym świecie oraz wynikającej z najnowszych badań wiedzy metodycznej,
  • aktywnego, konstruktywistycznego  nauczania, poprawnego posługiwania się językiem  nauki, dostosowanym stopniem trudności i formą przekazu  do danego  poziomu kształcenia,
  • aktywnego, badawczego uczenia się przez odkrywanie, rozwijającego umiejętności kluczowe oraz samodzielne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów,
  • interdyscyplinarnego  podejścia, łączącego  treści  przyrodnicze z matematyką, informatyką, ekologią, filozofią,  historią nauki i in.
  • współpracy z nauczycielami i uczniami innych krajów w ramach międzynarodowych, edukacyjnych projektów badawczych,
  • konkursów przyrodniczych i innych zajęć terenowych,
  • roli pomiaru dydaktycznego w systemie oceniania,
  • prezentacji  swoich osiągnięć  na konferencjach, warsztatach krajowych i zagranicznych, jak np. “Science on Stage”.

 

 
 

Rada Programowo – Redakcyjna PSNPP:

dr Józefina Turło – redaktor naczelny
Dawid Basak

dr Bartosz Igliński,
Elżbieta Kawecka,
Piotr Felski,
Wojciech Olszewski,
Ewa Pater,
dr Michał Płotek,
Krystyna Raczkowska-Tomczak,
Anna Rygielska,
Zenona Stojecka